Το Korendy.gr προσφέρει τη δυνατότητα αντικατάστασης προϊόντων και πλήρη επιστροφή χρημάτων υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τους ακόλουθους όρους:

Η επιστροφή πρέπει να γίνει εντός της χρονικής περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 10 του ν. 2251/1994 με την ακόλουθη διαδικασία:

Πρέπει να ξεκινήσει εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας με ειδοποίηση στο info@korendy.gr και
Πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 7 ημερών από την έγκριση για την αποστολή των επιστρεφόμενων προϊόντων, συνολικά εντός περιόδου δεκατεσσάρων (14) ημερών.
Το επιστρεφόμενο προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση εντός της αρχικής συσκευασίας και να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συναλλαγή.
Σε περίπτωση χρήσης του προϊόντος ή ζημιάς στην αρχική του συσκευασία, η επιστροφή δεν γίνεται αποδεκτή.
Δεν δεσμευόμαστε για αντικατάσταση επειδή τα αποθέματα για κάθε προϊόν είναι πολύ περιορισμένα και δεν θα είναι πάντα δυνατό να αντικατασταθούν με το ίδιο ή διαφορετικό προϊόν.
Οι επιστροφές πραγματοποιούνται εντός 30 ημερών από την επιστροφή και παραλαβή των προϊόντων από την εταιρεία μας και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις.
Η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ολοκληρώσατε την παραγγελία.
Όλα τα ελαττωματικά προϊόντα ή διαφορετικοί κωδικοί από αυτούς που παραγγείλατε θα αντικατασταθούν ή θα επιστραφούν, με το συνολικό κόστος να φέρει korendy.gr. Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε ένα ελαττωματικό προϊόν με ένα νέο korendy.gr θα επιβαρυνθείτε με το συνολικό κόστος της αποστολής. Σε περίπτωση επιστροφής ενός μη ελαττωματικού προϊόντος, το κόστος επιστροφής καλύπτεται πλήρως από τον πελάτη.
Διατηρούμε το δικαίωμα τυχαίας αυτής της Πολιτικής Επιστροφών χρημάτων ανά πάσα στιγμή.